Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Η PLASTERM Α.Β.Ε.Ε  είναι πιστοποιημένη  εταιρία  με  ISO  9001:2015  για τις δραστηριότητες:

• Παραγωγή Πλαστικών Δεξαμενών  & Ειδικών Αντικειμένων 
• Παραγωγή  Πλαστικών Βαρελιών
• Παραγωγή  Πλαστικών Σωλήνων Άρδευσης & Ειδικών Προφίλ από P.E. - P.P.R. - P.V.C.

  ISO Plasterm 2020

 

 

Clearflex Food Approval

Polimeri Europa FOOD GRADE STATEMENT

Clearflex Food Approval

food1   food2